IXionadvies begeleidt onderwijsorganisaties bij

  • de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen bij:
    • reorganisaties
    • het sluiten van organisatieonderdelen
    • fusie en overname
  • Cao-onderhandelingen
  • het voeren van DGO en lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg
  • arbeidsvoorwaarden die knellen bij de inrichting van het onderwijsconcept (bijv. taakbeleid, 50 onderwijsweken enz.)

IXion advies bv  
info@ixionadvies.nl
0572 362 352
 
Frans Mentjox
mentjox@ixionadvies.nl
06 1285 2410
 
Harry Mes
mes@ixionadvies.nl
06 2325 4379